Τεχνολογία στο HR
(HR Technology)

Οι κριτές αναζητούν οργανισμούς που έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Αυτό θα πρέπει να έχει επιτευχθεί μέσω της εισαγωγής και υλοποίησης ΙΤ εφαρμογής και συστημάτων ανάλυσης, on line recruitment, e-learning platforms, HR analytics και reporting, employee self-service κλπ. Ο νικητής θα είναι αυτός που κατάφερε να αποδείξει μία δημιουργική και καινοτόμο προσέγγιση, αξιοποιώντας, κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, την τεχνολογία, προς όφελος της επιχείρησης/ομάδας και να τεκμηριώσει τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και απόδοσης στην επένδυση (ROI).