Ολοκληρωμένα συστήματα αμοιβών, παροχών και κινήτρων
(Total Reward Management)

Η ανάδειξη επιτυχημένων ολοκληρωμένων συστημάτων αμοιβών, παροχών και κινήτρων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν στην στρατηγική, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επικοινωνία των εν λόγω συστημάτων.

Οι καιροί απαιτούν από τους εργαζομένους να αποδίδουν περισσότερα με λιγότερα. Ειδικά, σε περιόδους κρίσης ο επανασχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων αμοιβών, συμβάλουν καθοριστικά στην παρακίνηση των εργαζομένων, στη δημιουργία αισθήματος δικαιοσύνης, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απόδοσης και παραγωγικότητας με μειωμένες οικονομικές απολαβές, αλλά με υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης και ειλικρινή επικοινωνία και ενημέρωση.