Ομάδες Υψηλής Απόδοσης – Κουλτούρα υψηλής απόδοσης
(Performance Management - High Performance culture)

Το συγκεκριμένο βραβείο αναγνωρίζει επιτυχημένες ομάδες εργαζομένων που κατάφεραν με καλή συνεργασία, επικοινωνία και συντονισμό με άλλες ομάδες, να πετύχουν λειτουργική αποτελεσματικότητα και οικονομικά οφέλη. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν με σαφήνεια και να τεκμηριώσουν με δείκτες και μετρήσιμα αποτελέσματα τους στόχους που επετεύχθησαν και την ικανοποίηση των εργαζομένων για το αποτέλεσμα. Οι συμμετοχές σε αυτή την ενότητα μπορεί να αφορούν συγκεκριμένα έργα και στοιχεία που καταδεικνύουν την επιτυχημένη προσέγγιση που υιοθετήθηκε.