Ηγεσία και Αριστεία στο Ανθρώπινο Δυναμικό
(Leadership and People Excellence

Στην κατηγορία αυτή αναζητούνται ηγετικές παρεμβάσεις σε Μονάδες HR, προκειμένου να διασφαλίσουν την ευθυγράμμιση των Μονάδων και των επιχειρηματικών στόχων και προτεραιοτήτων των οργανισμών. Επίσης, αναζητούνται επιτυχημένες πρακτικές οργάνωσης της Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού, δημιουργίας νέων ρόλων, εξειδικευμένων δεικτών απόδοσης KPIs, ή δράσεων που προωθούν την αριστεία στο HR.