Ψυχολογικά υγιές εργασιακό περιβάλλον
(Psychologically Healthy Working Environment)
Ευεξία & Ψυχική υγεία
(Wellness & Wellbeing)

Το συγκεκριμένο βραβείο αναφέρεται στην αναγνώριση ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν αντιληφθεί την άμεση σύνδεση μεταξύ της ευεξίας του ανθρώπινου δυναμικού και της αποτελεσματικότητας στον εργασιακό χώρο και εφαρμόζουν με επιτυχία ένα σύνολο πρωτοβουλιών, ενεργειών και καινοτόμων δράσεων για την προαγωγή ενός ψυχολογικά υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Το βραβείο σκοπό έχει να αναδείξει τις προσπάθειες που εφαρμόστηκαν με θετικό αποτέλεσμα από τις επιχειρήσεις, έχοντας ως στόχο να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν την καλή ψυχολογία, το ηθικό και την αισιοδοξία των εργαζομένων, μειώνοντας ταυτόχρονα τους παράγοντες που αυξάνουν το άγχος και την ανασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις επενδύουν στην ανάπτυξη μίας υγιούς εταιρικής κουλτούρας όπου τόσο οι εργαζόμενοι όσο και ο οργανισμός μπορούν να διαπρέψουν. Θα βραβευθούν επιτυχημένες πρακτικές, συστήματα, εργαλεία, προγράμματα, πολιτικές και διαδικασίες κ.α, που εφαρμόστηκαν και συνέβαλαν θετικά στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στον εργασιακό χώρο αλλά και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και οφελών για τον εργαζόμενο, την επιχείρηση και την κοινωνία γενικότερα.

Μεταξύ άλλων, θα αξιολογηθούν τα κάτωθι:

 1. Ανάπτυξη και υλοποίηση Πολιτικών & Διαδικασιών σε θέματα του ανθρώπινου παράγοντα που υποκρύπτουν υψηλό ρίσκο
 2. Υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση των εργαζομένων
 3. Υποστήριξη και διαχείριση αιφνίδιων τραυματικών γεγονότων και κρίσιμων καταστάσεων
 4. Εκπαίδευση – προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης και απόκτησης δεξιοτήτων
 5. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας και ευεξίας (Employee Assistance Programmes – EAP)
 6. Διαχείριση χρόνιων ασθενειών και ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο
 7. Διαχείριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων
 8. Καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
 9. Εντοπισμός και διαχείριση συμπεριφοριστικών επικινδυνοτήτων
 10. Υποστήριξη του Ανθρώπινου Δυναμικού σε οργανωσιακές αλλαγές (π.χ. μείωση προσωπικού, εξαγορές & συγχωνεύσεις κ.α.)
 11. Έρευνες σε ψυχοκοινωνικά θέματα.
 12. Διαμεσολάβηση στον Εργασιακό Χώρο