ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

κ. Πολυξένη Ηλία
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 111 44,  Πατήσια
τηλ: 210 2112000 (εσ.* 713)
fax: 210 2112020-1, 037
e-mail: ima@eede.gr