Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεω (ΕΕΔΕ), διοργανώνει για τρίτη φορά τα HR Excellence Awards (HREA), σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και της Λέσχης Επιχειρηματικότητας (ΛΕ).

Έχοντας συγκεντρώσει 90 υποψηφιότητες και απονείμει 35 βραβεία στις δύο περασμένες διοργανώσεις, τα HR Excellence Awards της ΕΕΔΕ μέσα από την 3η διοργάνωσή τους, έχουν σκοπό να κινητοποιήσουν την κοινότητα του HR στον εντοπισμό, αναγνώριση και επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών που εφάρμοσαν επιχειρήσεις, στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι πρακτικές αυτές οφείλουν να προσθέτουν αξία στη λειτουργία και στα συνολικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων και να αποτελούν φωτεινά παραδείγματα προς μίμηση στον τομέα διοίκησης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα.

Για τα HR Excellence Awards 2015 δικαίωμα συμμετοχής έχουν προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν τη χρονική περίοδο 1/1/2014 έως και σήμερα.


Τελική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016.